Rapsodia Română
de George Enescu
(19 august 1881, Liveni, România - 4 mai 1955, Paris, Franţa)
Traco-Geto-Dacii PDF Print E-mail

Va avea în curând o nouă ediţie revizuită şi adaugită de autorul ei, doctor în istorie, Gheorghe Iscru. Sperăm să vă putem prezenta, în curând, acest nou text aici.

*Nota bene: pentru o vizualizare optimală, vă sugerăm utilizarea opţiiunii Zoom din broswerul (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, etc.) dumneavoastră.

 

 

 

 

conf. univ. G. D. Iscru

doctor în istorie

TRACO-GETO-DACII

naţiunea matcă din spaţiul

carpato-danubiano-balcanic

 

 


„Din rădăcini proprii, în adâncimi proprii

răsare civilizaţia adevărată a unui popor”.

(Mihai Eminescu)

 

 

 

În întâmpinarea celui de al VI-lea

CONGRES DE DACOLOGIE

„KOGAlON – 2005”

 

De atunci şi până azi în Spaţiul Carpatic se toarce firul neîntrerupt al ISTORIEI 

Fig. 1. De atunci şi până azi în Spaţiul Carpatic se toarce firul neîntrerupt al ISTORIEI
(84, ed. II/132)

ANEXĂ

1. Împăraţii de origine traco-geto-dacă, ai Imperiilor roman şi bizantin (5/44­-46, ed. 1999)

Nr.
crt.

ÎMPĂRAŢII

Anii de
domnie

1

Maximinus Thrax (Tracul, n.n.)

235-238

2

C. Messius Quintus Decius Traianus

249-251

3

Marcus Acilius Aureolus

267-268

4

Marcus Aurelius Valerius Claudius

268-270

5

Lucius Domitius Aurelianus

270-275

6

M. Aurelius Probus

276-282

7

Marcus Aurelius Carus

282-283

8

C. Aurelius Valerius Diocletianus

284-305

9

Valerius Maximianus Herculis

286-305

10

Constantius Chlorus

293-306

11

Caius Galerius Valerius Maximianus

305-311

12

Galerius Valerius Maximinus Daia

305-313

13

Flavius Valerius Severus

305-307

14

Valerius Licinianus Licinius

308-324

15

Domitius Alexander

308-328

16

Flavius Iulius Crispus

317-328

17

Constantin cel Mare (Flavius Valerius Constantinus Magnus)

307-337

18

Constantinus II

317-340

19

Constans

333-350

20

Vetranius

350

21

Constantinus II

337-361

22

Constantinus Gallus

351-354

23

Nepotianus

350

24

Flavius Claudius Iulianus

361-363

25

Flavius Iovianus

363-364

26

Flavius Valentinianus I

364-375

27

F1avius Valens

364-378

28

Gratianus

375-383

29

Flavius Valentinianus II

375-392

30

Flavius Constantius III

417-421

31

Valentinian III

425-455

32

Marcianus

450-457

33

Leon IThrax (Tracul, n.n.)

457-474

34

Leon II

474

35

Vitalianus

513-515

36

Anastasius

491-518

37

Justin I

518-527

38

Justinian I

527-565

39

Flavius Justinus II

565-578

40

Tiberius

578-582

41

Focas

602-610

 

Decebal – egele erou şi martir 

Fig. 64. Decebal – egele erou şi martir

 

Publius Ovidius Naso, marele exilat de la Tomis 

Fig. 65. Publius Ovidius Naso, marele exilat de la Tomis, autorul unora din cele mai importante mărturii despre limba traco-geţilor, învăţată de el într-un timp relativ scurt. A compus şi poeme în limba getă, jungând să fie considerat poet get

 

 

Fig. 66. DACOROMÂNIA sub autoritatea lui Regalianus, proclamat împărat şi a soţiei sale împărăteasa Sulpicia Dryantilla (258-270)
(v. nr. 71)

 

 

Fig. 67. Artă neolitică. 1-2. „Gânditorul” de la Cernavodă şi perechea lui (6000 î.Hs., cultura Hamangia); 3. „Hora” de la Frumuşica (5700 ani î.Hs., cultura Cucuteni); 4. Statuetă feminină (6000 ani î.Hs., Cernavodă, cultura Hamangia)
v. 75/ p. 29

 

 

Fig. 68. Vas de ritual si artă neolitică

 

 

 

 

Fig. 70. Decor Cucuteni (49/ 104)

 

 

Fig. 71. Decor – Epoca Bronzului (49/ 316)

 

 

 

 

Fig. 72. STRĂVECHlME-AUTOHTONIE-CONTINUITATE ÎN ARHITECTURĂ, ARTĂ POPULARĂ, ŞTIINTĂ, TEHNOLOGIE (după arhitect Silvia Păun, v. 75 / 27)

 

 

Fig. 73. Topoare de bronz – Epoca Metalelor (49 / 370)

Lista figurilor

Fig.
nr.

 

pagina

1

Pe firul istoriei

4

2

Urmaş al dacilor liberi şi nemuritori

8

3

Nicolae Densuşianu

20

4

Gog şi Magog

23

5

Giganţi. Titani

24

6

Tezaurul de la Pietroasele. Detalii

27

7

„Muma Pământului”

28

8

Pelasgia (hartă)

29

9

Titanul Atlas

29

10

Daci: aristocrat şi dac liber

42

11

Incinta sacră de la Sarmisegetusa Regia

54

12

Panteonul dacic

54

13

Incendierea incintei sacre

55

14

Brâncuşi: Coloana şi arhetipul ei

58

15

Orfeu crucificat

60

16

Arborele genealogic al popoarelor germanice

70

17

Ruinele de la Sarmisegetusa Regia

71

18

Sinuciderea preoţilor de la Sramisegetusa Regia

72

19

Catalogul semnelor din cultura Vincea

74

20

Semne alfabetice şi analfabetice în Dacia

74

21

Silabatul clasic cipriot – s.c.c. (descifrat)

75

22

Analogii între s.c.c. şi semnele vechi europene (s.v.e.)

76

23

Tăbliţele de la Tărtăria – Ardeal

88

24

Marele poet german Martin Optiz

91

25

Paralela între observatoarele astronomice de la Stonehenge – Anglia şi Sarmisegetusa Regia

98

26

Rotonda mare de la Sarmisehetusa Regia. Vedere aeriană

99

27

Bolta boreala a Daciei – după arh. Silvia Păun

100

28

Statuete neolitice

102

29

Pasărea simbol a Spaţiului carpatic. Detalii, pentru identificare

106

30

Patera – din Tezaurul de la Pietroasele

113

31

Aristocrat dac (tarabostes/pileat)

114

32

Piese din tezaur ale unor regi geto-daci

122

33

Darius I

127

34

Ostaşi persani

129

35

Bătălia de la Issos dintre Alexandru cel Mare şi Darius I

134

36

Harta cuceririi „lumii” de către Alexandru cel Mare

135

37

Din tehnica militară folosită de Alexandru cel Mare în campania din Orient

137

38

Dromihete

151

39

Vase traco-geto-dacice

152

40

Burebista

155

41

Deceneu

155

42

Cupă tracică cu cap de Sfinx

159

43

Aristocrat dac, pe Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare

160

44

Spaţiul Carpatic şi Dacia Mare în cadrul „Vechii Europe” (harta, V. Vasilescu)

163

45

Din valuri, zeul Danubiu priveşte...

170

46

Manevra eşuată a aliaţilor lui Decebal

171

47

Daci asaltând un castru roman

172

48

Ultima luptă...

173

49

Virgiliu Oghină – Adamclisi. Monumentul triumfal al Regelui Burebista

175

50

Sinuciderea lui Decebal

178

51

Cum a primit Dacia ocupaţia romană

179

52

Amintirea acestei „primiri” peste timp

180

53

Roma. Forumul lui Traian. Reconstituire

183

54

Basilica Ulpia

184

55

Mithras – zeu persan?

191

56

Salonic. Arcul de triumf al împăratului Galeriu

197

57

Roma. Arcul de triumf al împăratului Constantin cel Mare

199

58

Attila, rege al hunilor, mezilor, dacilor

200

59

„Sfinxul” din Bucegi

208

60

DI. Gabriel Gheorghe, preşedintele Societăţii „Getica” şi editorul revistei cu acelaşi nume

257

61

Carolo Lundio, Zamolxis. primus Getarum Legislator,Upsala, 1687. Coperta ediţiei princeps

263

62

Părintele istoric Dumitru Bălaşa

269

63

DI. dr. Napoleon Săvescu, iniţiatorul Congreselor de Dacologie, autorul carţii: Noi nu suntem urmaşii Romei

274

64

Decebal – Regele erou şi martir

290

65

Publius Ovidius Nasso

291

66

Dacoromânia, condusa de Împăratul Regalian şi împărăteasa Sulpicia Dryantilla (258-270)

292

67

Artă neolitică

293

68

Vas de ritual şi artă neolitică

294

69

Principalele semne ale cultului solar

295

70

Decor Cucuteni

296

71

Decor Epoca Bronzului

297

72

DACIA – ROMÂNIA. Străvechime-autohtonie-continuitate

298/299

73

Topoare – Epoca Metalelor

300

74

Portret Decebal (101a/p. 14 şi 16)

303

„Să nu uităm că pe columna lui Traian,
noi, dacii, suntem în lanţuri”
(G. Călinescu)

 

 

Voi, daci, nu mai tăceţi din gură!

 

– dr. Napoleon Săvescu

Priviţi la Dacul pe Columnă
Strămoş uitat, dar rudă bună,
Crunt sechestrat în piatră dură,
Măreţ însă tăcând din gură.

La daci privim, privim de veacuri
În ochii lor vezi chin şi jafuri,
Vezi hoarde de romani furând,
Arzând, prădând iar noi tăcând

De 2000 de ani tăcem
C-aşa-nvăţarăm să-i vedem,
Romani-eroi iar daci-gunoi
Si noi tăcem, tăcem în noi!...

Priviţi cum rabdă greu în piatră
Istoria falsficată
De saltimbanci cu minţi de zgură,
Iar noi tăcem, tăcem din gură!...

E timp să dezgropăm securea,
Să ne cunoască iarăşi lumea
Cu vorba şi voinţa dură,
Istoria când ni se fură.

E timp sa înviem din moarte
Când glas ne vine de departe,
De la Zalmoxes, să ne spună:
Voi, Daci, nu mai tăceţi din gură!

(„Dacia Magazin”, nr. 9/2004, p. 23)

 

 

 


 

 

 

 

 

EDITAREA ACESTEI CĂRŢI A FOST SPONSORIZATĂ, PRIN
CONTRACTE DE MECENAT CU AUTORUL, DE:

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ DACIA – BRAŞOV

PREŞEDINTE: DL. LIVIU PANDELE

 

ŞI

 

„DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY”,

PREŞEDINTE: DR. NAPOLEON SĂVESCU

 

 
Copyright © 2010 Pelasgia.org. All rights reserved.
Design & programming by arsoftweb.com